Anton Paar
Jeol
Alemnis
Nenovision
Zeiss
MTM
A list of past events

2022 - Košice

The official conference web site.

2019 - Prague

The official conference web site.

2017 - Košice

The official conference web site.

2015 - Liberec

The official conference web site.

2014 - Stará Lesná

The official conference web site.

2013 - Kutná Hora

The official conference web site.

2012 - Levoča

The official conference web site.

2011 - Olomouc

The official conference web site.

2010 - Smolenice

The official conference web site.

2009 - Telč

The official conference web site.

2008 - Košice

The official conference web site.

2007 - Brno

List of articles is placed at the website www.lmvinfo.org

2006 - Plzeň-Nečtiny

List of articles

 1. Jan Adámek, Jan Siegl, Ondřej Kovářík: Porušování slitiny Zr1Nb po expozici v argonu a páře
 2. Juraj Belan, Alan Vaško: Metódy hodnotenia vybraných štruktúrnych parametrov niklových superzliatin
 3. Jaroslava Benešová, Markéta Paráková: Tvrdost organických povlaků
 4. O. Bláhová, L. Prušáková, J. Savková, M. Fajkus, S. Hořejší: Nanoindentační měření tenkých vrstev TiCN připravených různými metodami
 5. Vilma Buršíková, Olga Bláhová, Lenka Zajíčková, Marek Eliáš, Ondřej Jašek, Monika Karásková, A. Bouquet, Jiří Buršík, P. Klapetek: The instrumented indentation test – powerful tool in development of new materials
 6. Pavel Ctibor: Zlepšení mechanických vlastností povrchu slinuté keramiky přetavením pomocí plazmatronu
 7. Elena Čižmárová, Ladislav Pešek, Štefan Gazdag, Ľubomír Horniak: Analýza lokálneho deformačného chovania termoplastického kompozitu
 8. Jiří Dušek, Vladislav Navrátil, Vilma Buršíková, Olga Bláhová: Study of the indentation size effect using depth sensing indentation and continuous stiffness measurement techniques
 9. Nikolaj Ganev, Marian Čerňanský, Jan Drahokoupil, Pavol Zubko, Olga Bláhová: Residual stress and nanohardness gradients in surface layers of polished steel samples
 10. Šárka Houdková, Olga Bláhová, Eva Svitáková: Indentační lomová houževnatost žárových nástřiků
 11. Šárka Houdková: Elasticko-plastické vlastnosti žárového nástřiku WC-Co, podrobeného tepelnému zpracování
 12. Jiří Janovec, Olga Pešková: Lokální tvrdosti svarových spojů mezi TNR a primárním potrubím na JETE
 13. Jan Kolenčík, Luděk Novotný, Věra Vrtílková: Vliv předoxidace a obsahu vodíku na mechanické vlastnosti Zr-slitin po vysokoteplotních přechodech
 14. Vladimír Kotál, Václav Švorčík, Petr Slepička, Jakub Siegel, Petr Sajdl, Olga Bláhová: Mechanical properties of metallized plastics
 15. Jozef Krajčovič, Igor Janouška: Aplikácia metódy dvojexpozičnej holografickej interferometrie na určenie modulu pružnosti v ťahu vybraných tuhých materiálov
 16. Rostislav Medlín, Pavol Zubko, Olga Bláhová: Propagace kyslíku z povrchové oxidace v návaznosti na mechanické vlastnosti materiálů
 17. Ladislav Pešek: Možnosti videoextenzometrie pri analýze lokálnych deformácií u oceľových plechov
 18. Ladislav Pešek, Zuzana Vadasová: Indentačné lokálne mechanické vlastnosti a vzťahy medzi nimi
 19. Jana Petzová, Ľudovít Kupča, Martin Březina: Použitie malých vzoriek a metódy Small Punch Test pri hodnotení stavu materiálov prevádzkovaných zariadení
 20. Jarmila Savková, Olga Bláhová: Nanoindentačné hodnotenie vlastností TiAlSiN vrstiev
 21. Jaroslav Sobota, Tomáš Fořt, Jan Grossmann: Charakterizace tvrdých otěruvzdorných povlaků impaktním testerem
 22. Stranyánek Martin, Čtvrtlík Radim, Brabec Libor, Boháč Petr: Determination of mechanical properties of zeolite micro-crystals by instrumented indentation test
 23. J. Špaková, A. Vysocká, F. Dorčáková, J. Dusza: Indentation methods in advanced structural ceramics research
 24. Milena Špírková, Olga Bláhová, Tereza Farkačová, Jaroslava Benešová: Surface and mechanical properties of organic - inorganic nanocomposite coating films
 25. Veronika Štěnová, Marie Netrvalová, Pavol Šutta, Ivan Novotný, Vladimír Tvarožek: Gradient mřížkového napětí ve vrstvách ZnO:Al deponovaných naprašováním na skleněných podložkách
 26. Štěpánka Tůmová, Inga Wichardt, Petr Louda: Internal structure of thin layers with regard to their properties
 27. Alan Vaško, Juraj Belan: Kvantitatívne hodnotenie mikroštruktúry grafitických liatin
 28. Alexandra Vysocká, Jana Špaková, Ján Dusza, Miroslav Balog: Depth sensing indentation test of submicron-sized SiC ceramics
 29. Radúz Zahoranský, Martin Nosko: Application of variograms in the estimation of correlation of spatially distributed data
 30. Pavol Zubko, Ladislav Pešek, Štefan Gazda: Analýza mechanických vlastností zvarov pomocou rôznych metód

2005 - Košice

List of articles

 1. Menčík J. : Určování modulu pružnosti a tvrdosti visko-elasticko-plastických látek instrumentovanou indentací
 2. Menčík, J.: Stanovení meze kluzu a křivek „s – e“ instrumentovanou indentací
 3. Buršíková V., Stratil P., Bláhová O., Buršík J., Dušek J., Navrátil V., Klapetek P.: Instrumentovaná tvrdost v nano– a mikrooblasti
 4. Buršíková V., Bláhová O. , Stratil P., Sobota J., Buršík J.: Studium metody instrumentované tvrdosti na dobře definovaném standardu a multivrstvách NbN/CN
 5. Čtvrtlík R., Stranyánek M., Boháč P., Jastrabík L., Ctibor P.: Nanoindentace nehomogenních plazmových nástriku TiO2
 6. Bláhová O., Polák M., Savková J., Fajkus M., Hořejš S., Špírková M.: Nanoindentační měření oteruvzdorných tenkých vrstev TiCN
 7. Bláhová O., Hasnedl D., Fajkus M, Carbol P.: Vyhodnocování nanoindentačních měření vzorků s velkou drsností povrchu
 8. Pešek L., Zubko P., Vadasová Z., Ambriško L.: Vlastnosti etalónov pre indentačné skúšky a faktory ovplyvňujúce presnosť merania
 9. Vizina M., Bláhová O., Vrtílková V., Weishauptová Z.: Využití nanoindentačních metod pro hodnocení korozních vlastností zirkoniových slitin
 10. Zubko P., Hryha E., Pešek L., Dudrová E., Bláhová, O.: Vlastnosti oceľového prášku merané metodikou inštrumentovanej tvrdosti
 11. Hadraba H., Dlouhý I., Kohout J.: Lokální mechanické vlastnosti svarového spoje perlitické a bainitické kolejnicové oceli
 12. Dorčáková F., Jan V., Špaková J., Dusza J.: Indentačný creep konštrukčnej keramiky

2004 - Košice

List of articles

 1. L. Pešek: Lokálne mechanické vlastnosti z pohľdu experimentálnych metód
 2. M. Vizina, O. Bláhová: Experimentální možnosti přístroje DUH 202 - príklad experimentu
 3. O. Bláhová, M. Vizina: Experimentální možnosti přístroje Nano Indenter XP
 4. R. Čtvrtlík, M. Stranyánek, P. Boháč, L. Jastrabík: Měřicí systém NanoTest 600 a jeho možnosti
 5. V. Buršíková, J. Sobota, J. Buršík, V. Navrátil: Studium mechanických vlastností plazmově deponovaných tenkých vrstev na různých substrátech
 6. M. Stranyánek, R. Čtvrtlík, P. Boháč, L. Jastrabík: Měření nanotvrdosti tenkých uhlíkových vrstev na zařízení NT 600
 7. M. Hagarová, S. Tuleja, P. Kalmár: Mechanické vlastnosti TiN povlakov
 8. F. Lofaj: Creepová degradácia v kvázi-plastickom nitride kremíka pomocou inštrumentovanej indentácie
 9. P. Zimovčák, T. Köves, J. Dusza, L. Pešek, P. Kalmár: Inštrumentovaná tvrdosť keramických multivrstiev
 10. L. Pešek: Štandardizácia v oblasti inštrumentovanej tvrdosti
 11. O. Milkovič, L. Pešek, P. Zubko: Program IPZ na výpočet parametrov DSI podľa normy ISO
 12. O. Bláhová: Aplikace instrumentované tvrdosti na ZČU Plzeň
 13. V. Buršíková, J. Buršík, V. Navrátil: Studium lokálních mechanických vlastností slitin metódou DSI
 14. P. Halaška, M. Maňas: Nehomogenity při vstřikování plastových dílu
 15. P. Zubko, L. Pešek: Mechanické vlastnosti častíc merané technikou DSI
 16. L. Pešek, P. Zubko, O. Bláhová: Hodnotenie laserových zvarov tenkých plechov pomocou inštrumentovanej