LMV 2008
Lokálne mechanické vlastnosti 2009
LMV 2009