LMV 2008
Lokálne mechanické vlastnosti 2008

Organizuje:

Katedra náuky o materiáloch, Hutnícka fakulta, TU v Košiciach
Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, ZCU v Plzni

Spoluorganizátori:

Pobočka Hutníckej spoločnosti pri HF TU v Košiciach
Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV

LMV 2008