Obsah a zameranie konferencie

Konferencia je zameraná na prezentáciu výsledkov výskumu a vývoja v oblasti materiálového inžinierstva, experimentálnych metód, modelovania a pod. s cieľom charakterizovať mechanické vlastnosti materiálov v rozsahu od nano- až po mikro/mezo-úroveň. Tradične sú vítané príspevky z oblasti indentácií, ale aj iných metód merania mechanických vlastností, deformácií, napätí, ich časových závislostí, vo vzťahu k lokálnej mikroštruktúre (TEM/SEM, AFM, TERS, a pod) a to bez ohľadu na typ materiálu - kovy, keramika, plasty, biomateriály, betón a pod.