Odborní garanti konferencie
 • Ladislav Pešek (Slovenská republika)
 • Olga Bláhová (Česká republika)
 • František Lofaj (Slovenská republika)
Vedecký výbor
 • doc. Ing. Olga Bláhová, Ph.D. (Česká republika)
 • Dr. Eng. Małgorzata Garbiak (Poľsko)
 • RNDr. František Lofaj, DrSc. (Slovenská republika)
 • prof. Ing. Jaroslav Menčík, CSc. (Česká republika)
 • doc. Ing. Jiří Němeček, Ph.D. (Česká republika)
 • prof. Ing. Ladislav Pešek, CSc. (Slovenská republika)
 • Ing. Pavol Zubko, PhD. (Slovenská republika)
Lokálny organizačný výbor
 • RNDr. František Lofaj, DrSc.
 • RNDr. Pavol Hvizdoš, CSc.
 • Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD.
 • Ing. Lucia Hegedüsová, PhD.
 • Ing. Pavol Zubko, PhD.
 • Ing. Ľubomír Ambriško