Účastníci

Konferenčný poplatok pri úhrade do 10. 10. 2010 200.- €.
Spôsob platby:
 • bankovým prevodom na účet
  majiteľ účtu: Ústav materiálového výskumu SAV
  adresa majiteľa účtu:
  Ústav materiálového výskumu SAV,
  Watsonova 47, 04301 Košice

  názov účtu: LMV2010
  Číslo účtu: 7000261018/8180 v Štátnej pokladnici
  (IBAN: SK78 8180 0000 0070 0026 1018)
  Adresa banky:
  Štátna pokladnica
  Radlinského 32,
  81005 Bratislava 15

  SWIFT: SUBASKBX

Po 10.10.2010 225.- €.
 • v hotovosti pri registrácii na konferenciu (po dohode s organizátorom konferencie)

Konferenčný poplatok zahŕňa:

 • výdavky na prípravu a organizáciu konferencie
 • stravovanie počas konferencie
 • občerstvenie počas prestávok
 • náklady na vydanie zborníka v špeciálnom čísle karentovaného časopisu Chemické listy
Náklady na ubytovanie nie sú súčasťou konferenčného poplatku.

Sponzori/vystavovatelia

V prípade Vášho záujmu vystavovať a/alebo sponzorovať konferenciu, prosím, kontaktujte organizatorov konferencie na lmv2010@imr.saske.sk ohľadom rozsahu a spôsobu platby. Údaje pre bankový prevod sú rovnaké, ako v prípade konferenčného poplatku.

Náklady na ubytovanie nie sú súčasťou konferenčného poplatku.