KONFERENČNÍ POPLATKY

Vložné zahrnuje organizaci a přípravu konference, 2x oběd, 2x večeři (z toho 1x slavnostní večeři), kávové přestávky a publikační náklady na vydání speciálního čísla Chemických listů s publikovanými plnými texty příspěvků, které bude vydáno po skončení konference. Výše vložného je stanovena na 3990 Kč.
Částku je třeba složit na účet u Komerční banky a.s., č. účtu: 19-5504610227/0100, variabilní symbol ve tvaru 940050xx, kde xx je číslo účastníka, Vám bude přidělen organizátory po zaslání závazné přihlášky. Platbu proveďte nejpozději do 1.10.2009.
Pozdější platba nebo platba vložného na místě v Kč bude umožněna, avšak ve zvýšené částce 4500 Kč.

LMV 2009