PŘIHLÁŠKA ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU

Příspěvky budou vybírány na základě zaslaného stručného abstraktu. Plné texty akceptovaných příspěvků budou recenzovány a následně publikovány v plném rozsahu ve speciálním čísle časopisu Chemické listy (www.chemicke-listy.cz, ISSN 1213-7103, 0009-2770 (printed); aktuální hodnota IF je 0,683).

Každý "corresponding author" může v rámci svého vložného zaslat jeden článek.

Vědecký výbor si vyhrazuje právo odmítnout publikovat příspěvek, pokud nebudou splněny požadavky recenzentů.

Přihlášky a příspěvky lze zaslat prostřednictvím e-mailové adresy: Lmv@cml.fsv.cvut.cz

LMV 2009