Príspevky

ORAL PRESENTATIONS
1 Libor Holáň Ing.
FSI VUT v Brně
3D TOPOLOGY OF FRACTURE SURFACES FORMED BY SHEAR-MODE FATIGUE IN AUSTENITIC STEEL
LIBOR HOLÁŇ, KAREL SLÁMEČKA, JAROSLAV POKLUDA, REINHARD PIPPAN
5 Šárka Houdková Ing., Ph.D.
ŠKODA VÝZKUM s.r.o.
EVALUATION OF HVOF SPRAYED COATINGS MECHANICAL PROPERTIES BY THE INDENTATION CSM METOD
HOUDKOVÁ, Š. , BLÁHOVÁ, O., ZAHÁLKA, F.
9 Joanna Maszybrocka Ph.D.
University of Silesia
CHANGES OF MICROMECHANICAL PROPERTIES OF ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE AFTER ELECTRON BEAM IRRADIATION AND UNIAXIAL COMPRESSION
JOANNA MASZYBROCKA , JERZY CYBO, ADRIAN BARYLSKI
10 Jaroslav Sobota Ing., CSc
ÚPT AVČR v.v.i.
JAROSLAV SOBOTA, JAN GROSSMAN, VILMA BURŠÍKOVÁ, JIŘÍ VYSKOČIL, RUDOLF NOVÁK, TOMÁŠ FOŘT, TOMÁŠ VITU, LIBOR DUPÁK
13 Jiri Nohava Ph.D.
CSM Instruments SA
JIŘÍ NOHAVA, PETR HAUSILD
16 Libor Severa doc. Ing., Ph.D.
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
LIBOR SEVERA , JAROSLAV BUCHAR, JIŘÍ NĚMEČEK AND ŠÁRKA NEDOMOVÁ
17 Josef Volák Ing.
ŠKODA VÝZKUM s.r.o.
JOSEF VOLÁK, VÁCLAV MENTL
19 Ľubomír Ambriško Ing.
Katedra náuky o materiáloch, Hutnícka fakulta, TU v Košiciach
ĽUBOMÍR AMBRIŠKO AND LADISLAV PEŠEK
22 Mária Molnárová Ing.
ÚMV SAV Košice, Slovenská republika
AUSTEMPERING INFLUENCE ON MECHANICAL PROPERTIES OF C-Mn-Si STEEL.
MÁRIA MOLNÁROVÁ, TIBOR KVAČKAJ, RÓBERT KOČIŠKO, LENKA NÉMETHOVÁ
24 Mária Mihaliková doc. Ing., Ph.D.
TU -Hutnícka fakulta, KNoM
MÁRIA MIHALIKOVÁ, ĽUBOMÍR AMBRIŠKO, LADISLAV PEŠEK
25 Hanna Smolenska Ph.D.
Gdansk University of Technology
HANNA SMOLENSKA
26 Renata Dvořáková Ing., CSc
Univerzita obrany Brno
RENATA DVOŘÁKOVÁ, EMIL SVOBODA, KAREL MAŇAS
27 Jaroslav Menčík prof. Ing., CSc
Univerzita Pardubice, DFJP
JAROSLAV MENČÍK
28 Róbert Kočiško Ing.
TU v Košiciach, Hutnicka fakulta, Katedra tvárnenia kovov
KOŠIŠKO ROBERT, MOLNÁROVÁ MÁRIA, KOVAČOVÁ ANDREA, KVAČKAJ MICHAL, BACSÓ JÚLIUS
31 Zdeněk Joska Ing.
Univerzita Obrany Brno
ZDENĚK JOSKA, MIROSLAV POSPÍCHAL, JAROMÍR KADLEC, JIŘÍ SUKÁČ
33 Václav Veselý Ing., Ph.D.
Ústav stavební mechaniky, FAST VUT v Brně
VÁCLAV VESELÝ, ZBYNĚK KERŠNER, JIŘÍ NĚMEČEK, PETR FRANTÍK, LADISLAV ŘOUTIL, BARBARA KUCHARCZYKOVÁ
35 Pavol Zubko Ing., Ph.D.
Hutnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach
PAVOL ZUBKO, LADISLAV PEŠEK, IVANA ZAJACOVÁ
36 Olga Bláhová doc. Ing. Ph.D.
ZČU v Plzni
OLGA BLÁHOVÁ
38 Antonín Kříž Ing.
ZČU Plzeň
ANTONÍN KŘÍŽ, PETR BENEŠ, JIŘÍ ŠIMEČEK
40 Martin Négyesi Ing.
UJP Praha a.s.
MARTIN NÉGYESI, OLGA BLÁHOVÁ, JAROSLAV BURDA AND VĚRA VRTÍLKOVÁ
41 František Lofaj Dr.
Institute of Materials Research of SAS
FRANTIŠEK LOFAJ, JIŘÍ NĚMEČEK AND OLGA BLÁHOVÁ
42 Ladislav Pešek prof. Ing., CSc
TU Košice
LADISLAV PEŠEK
43 Małgorzata Garbiak Dr. Eng.
West Pomeranian University of Technology, Szczecin
MALGORZATA GARBIAK
44 Jiří Němeček Ing., Ph.D.
ČVUT Praha, Fakulta stavební
45 Jaroslav Lukeš Ing.
ČVUT Praha, Fakulta stavební
J. Lukes, J. Sepitka, J. Nemecek
46 Jan Brumek Ing.
VŠB - TU Ostrava
JAN BRUMEK, BOHUMÍR STRNADEL, IVO DLOUHÝ
47 Petra Gavendová Ing.
Ústav materiálového výskumu SAV Košice
PETRA GAVENDOVÁ, PAVOL ZUBKO, LADISLAV PEŠEK AND OLGA BLÁHOVÁ
48 Galina Zamfirova Assoc. Prof., PhD
Transport University \"T. Kableshkov\"-Sofia
GALINA ZAMFIROVA, V. GAYDAROV, T. ZAHARESCU, L.G. A. SILVA
81 Holger Pfaff Dr.
H TEST a.s.
MECHANICAL TESTING OF BIOMEDICAL MATERIALS WITH A NANOINDENTER
HOLGER PFAFF
96 Renata Eichlerová Ing.
CTU IN PRAGUE
RENATA EICHLEROVÁ, JAROSLAV LUKEŠ, SVATAVA KONVIČKOVÁ, PAVEL BRADNA
POSTER PRESENTATIONS
6 Michaela Kašparová Ing.
ŠKODA VÝZKUM s.r.o.
ADHESIVE-COHESIVE STRENGTH OF CR3C2-NICR HVOF SPRAYED COATINGS
M. KAŠPAROVÁ, Š. HOUDKOVÁ, F. ZAHÁLKA
15 Marie Válová Ing.
ČVUT v Praze, Fakulta strojní
CHARACTERISTIC OF DUPLEX COATING STEELS
VÁLOVÁ, M., SUCHÁNEK, J. BLÁHOVÁ, O.
34 Jan Říha Ing.
ZČU v Plzni - Výzkumné centrum Nové technologie
MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURE OF ZR-NB ALLOY AFTER HIGH-TEMPERATURE TRANSFORMATIONS
JAN ŘÍHA, OLGA BLÁHOVÁ, PAVOL ŠUTTA
37 Lenka Dajbychová Ing.
ZČU v Plzni
THE INFLUENCE OF ADDITIVES ON MECHANICAL PROPERTIES OF ORGANIC-INORGANIC COATINGS
LENKA DAJBYCHOVÁ, OLGA BLÁHOVÁ, MILENA ŠPÍRKOVÁ
39 Rostislav Medlín Ing.
New Technologies Research Centre, University of West Bohemia
EVALUATION OF AU THIN FILM ON POLYETHYLENE, PET AND GLASS
ROSTISLAV MEDLÍN, OLGA BLÁHOVÁ
51 Petr Boháč Ing., CSc
Institute of Physics AS ČR
Poster #5- to be determined
52 Radim Čtvrtlík Mgr.
Institute of Physics AS ČR
Poster #5- to be determined
53 Martin Stranyánek Ph.D.
Institute of Physics AS ČR
Poster #5- to be determined
WITHOUT PRESENTATION
11 Tomáš Fořt Ing.
ÚPT AVČR v.v.i.
COULD HUMIDITY AFFECT THE MECHANICAL PROPERTIES OF CARBON-BASED COATINGS ?
JAROSLAV SOBOTA, JAN GROSSMAN, VILMA BURŠÍKOVÁ, JIŘÍ VYSKOČIL, RUDOLF NOVÁK, TOMÁŠ FOŘT, TOMÁŠ VITU, LIBOR DUPÁK
12 Petr Haušild Dr. Ing.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT Praha
NEW GRID INDENTATION METHOD FOR MULTIPHASE MATERIALS
JIŘÍ NOHAVA, PETR HAUSILD
32 Zbyněk Keršner doc. Ing., CSc.
Ústav stavební mechaniky, FAST VUT v Brně
ESTIMATION OF FRACTURE PROCESS ZONE EXTENT IN CEMENTITIOUS COMPOSITES
VÁCLAV VESELÝ, ZBYNĚK KERŠNER, JIŘÍ NĚMEČEK, PETR FRANTÍK, LADISLAV ŘOUTIL, BARBARA KUCHARCZYKOVÁ
54 Eliška Mikmeková Mgr.
Institute of Scientific Instruments AS ČR
w/o presentation
55 Hlaváček Petr Ing.
VSB Ostrava
w/o presentation
98 Pavla Pečová Ing.
CTU Prague
w/o presentation
SPONSORS
80 Klára Nosková Ing.
H TEST a.s.
MECHANICAL TESTING OF BIOMEDICAL MATERIALS WITH A NANOINDENTER (sponzorská přednáška)
HOLGER PFAFF
81 Holger Pfaff Dr.
H TEST a.s.
MECHANICAL TESTING OF BIOMEDICAL MATERIALS WITH A NANOINDENTER (sponzorská přednáška)
HOLGER PFAFF
82 Tomáš Černohorský Ing.,CSc.
RMI s.r.o.
PICOINDENTACE - MĚŘENÍ LOKÁLNÍCH MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ \"IN SITU\" VE SPOJENÍ S TEM A SEM (sponzorská přednáška)
TOMÁŠ ČERNOHORSKÝ, UDE HANGEN, MARTIN MUNZAR
83 Ivan Rozkošný RNDr.
Nikon
w/o presentation
84 Martin Munzar Ing., Ph.D.
RMI s.r.o.
PICOINDENTACE - MĚŘENÍ LOKÁLNÍCH MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ \"IN SITU\" VE SPOJENÍ S TEM A SEM (sponzorská přednáška)
TOMÁŠ ČERNOHORSKÝ, UDE HANGEN, MARTIN MUNZAR
85 Aleš Jandík Ing.
LAO
sponzorská přednáška
86 Wilfried Helle Ing.
LAO
LMV 2009