DŮLEŽITÉ TERMÍNY

1. 7. 2009 zaslání předběžné přihlášky s nezávaznou rezervací ubytování
1. 9. 2009 zaslání abstraktu
15. 9. 2009 oznámení o akceptaci příspěvku
1. 10. 2009 závazné přihlášky, platba vložného a rezervace ubytování
11. 11. - 13. 11. 2009 konání konference (a současně nejpozdější dodání plného textu příspěvku do sborníku)
LMV 2009