anton-paar.com zeiss.com mt-m.eu edlin.cz anamet.cz metalco.cz optixs.cz main_sponsors
Main sponsors

GROUP PHOTO
More photos in photo gallery.

Mechanical properties of biological samples
One day workshop

Important dates

extended to May 1, 2019
April 10, 2019
Abstract submission and registration

May 10, 2019
Confirmation of accepted abstracts

June 10, 2019
Early bird registration & payment

September 10, 2019
Full text submission

September 10, 2019
Registration & payment

November 6-8, 2019
Conference


Also sponsored by
A list of past events

2017 - Košice

The official conference web site.

2015 - Liberec

The official conference web site.

2014 - Stará Lesná

The official conference web site.

2013 - Kutná Hora

The official conference web site.

2012 - Levoča

The official conference web site.

2011 - Olomouc

The official conference web site.

2010 - Smolenice

The official conference web site.

2009 - Telč

The official conference web site.

2008 - Košice

The official conference web site.

2007 - Brno

List of articles is placed at the website www.lmvinfo.org

2006 - Plzeň-Nečtiny

List of articles

 1. Jan Adámek, Jan Siegl, Ondřej Kovářík: Porušování slitiny Zr1Nb po expozici v argonu a páře
 2. Juraj Belan, Alan Vaško: Metódy hodnotenia vybraných štruktúrnych parametrov niklových superzliatin
 3. Jaroslava Benešová, Markéta Paráková: Tvrdost organických povlaků
 4. O. Bláhová, L. Prušáková, J. Savková, M. Fajkus, S. Hořejší: Nanoindentační měření tenkých vrstev TiCN připravených různými metodami
 5. Vilma Buršíková, Olga Bláhová, Lenka Zajíčková, Marek Eliáš, Ondřej Jašek, Monika Karásková, A. Bouquet, Jiří Buršík, P. Klapetek: The instrumented indentation test – powerful tool in development of new materials
 6. Pavel Ctibor: Zlepšení mechanických vlastností povrchu slinuté keramiky přetavením pomocí plazmatronu
 7. Elena Čižmárová, Ladislav Pešek, Štefan Gazdag, Ľubomír Horniak: Analýza lokálneho deformačného chovania termoplastického kompozitu
 8. Jiří Dušek, Vladislav Navrátil, Vilma Buršíková, Olga Bláhová: Study of the indentation size effect using depth sensing indentation and continuous stiffness measurement techniques
 9. Nikolaj Ganev, Marian Čerňanský, Jan Drahokoupil, Pavol Zubko, Olga Bláhová: Residual stress and nanohardness gradients in surface layers of polished steel samples
 10. Šárka Houdková, Olga Bláhová, Eva Svitáková: Indentační lomová houževnatost žárových nástřiků
 11. Šárka Houdková: Elasticko-plastické vlastnosti žárového nástřiku WC-Co, podrobeného tepelnému zpracování
 12. Jiří Janovec, Olga Pešková: Lokální tvrdosti svarových spojů mezi TNR a primárním potrubím na JETE
 13. Jan Kolenčík, Luděk Novotný, Věra Vrtílková: Vliv předoxidace a obsahu vodíku na mechanické vlastnosti Zr-slitin po vysokoteplotních přechodech
 14. Vladimír Kotál, Václav Švorčík, Petr Slepička, Jakub Siegel, Petr Sajdl, Olga Bláhová: Mechanical properties of metallized plastics
 15. Jozef Krajčovič, Igor Janouška: Aplikácia metódy dvojexpozičnej holografickej interferometrie na určenie modulu pružnosti v ťahu vybraných tuhých materiálov
 16. Rostislav Medlín, Pavol Zubko, Olga Bláhová: Propagace kyslíku z povrchové oxidace v návaznosti na mechanické vlastnosti materiálů
 17. Ladislav Pešek: Možnosti videoextenzometrie pri analýze lokálnych deformácií u oceľových plechov
 18. Ladislav Pešek, Zuzana Vadasová: Indentačné lokálne mechanické vlastnosti a vzťahy medzi nimi
 19. Jana Petzová, Ľudovít Kupča, Martin Březina: Použitie malých vzoriek a metódy Small Punch Test pri hodnotení stavu materiálov prevádzkovaných zariadení
 20. Jarmila Savková, Olga Bláhová: Nanoindentačné hodnotenie vlastností TiAlSiN vrstiev
 21. Jaroslav Sobota, Tomáš Fořt, Jan Grossmann: Charakterizace tvrdých otěruvzdorných povlaků impaktním testerem
 22. Stranyánek Martin, Čtvrtlík Radim, Brabec Libor, Boháč Petr: Determination of mechanical properties of zeolite micro-crystals by instrumented indentation test
 23. J. Špaková, A. Vysocká, F. Dorčáková, J. Dusza: Indentation methods in advanced structural ceramics research
 24. Milena Špírková, Olga Bláhová, Tereza Farkačová, Jaroslava Benešová: Surface and mechanical properties of organic - inorganic nanocomposite coating films
 25. Veronika Štěnová, Marie Netrvalová, Pavol Šutta, Ivan Novotný, Vladimír Tvarožek: Gradient mřížkového napětí ve vrstvách ZnO:Al deponovaných naprašováním na skleněných podložkách
 26. Štěpánka Tůmová, Inga Wichardt, Petr Louda: Internal structure of thin layers with regard to their properties
 27. Alan Vaško, Juraj Belan: Kvantitatívne hodnotenie mikroštruktúry grafitických liatin
 28. Alexandra Vysocká, Jana Špaková, Ján Dusza, Miroslav Balog: Depth sensing indentation test of submicron-sized SiC ceramics
 29. Radúz Zahoranský, Martin Nosko: Application of variograms in the estimation of correlation of spatially distributed data
 30. Pavol Zubko, Ladislav Pešek, Štefan Gazda: Analýza mechanických vlastností zvarov pomocou rôznych metód

2005 - Košice

List of articles

 1. Menčík J. : Určování modulu pružnosti a tvrdosti visko-elasticko-plastických látek instrumentovanou indentací
 2. Menčík, J.: Stanovení meze kluzu a křivek „s – e“ instrumentovanou indentací
 3. Buršíková V., Stratil P., Bláhová O., Buršík J., Dušek J., Navrátil V., Klapetek P.: Instrumentovaná tvrdost v nano– a mikrooblasti
 4. Buršíková V., Bláhová O. , Stratil P., Sobota J., Buršík J.: Studium metody instrumentované tvrdosti na dobře definovaném standardu a multivrstvách NbN/CN
 5. Čtvrtlík R., Stranyánek M., Boháč P., Jastrabík L., Ctibor P.: Nanoindentace nehomogenních plazmových nástriku TiO2
 6. Bláhová O., Polák M., Savková J., Fajkus M., Hořejš S., Špírková M.: Nanoindentační měření oteruvzdorných tenkých vrstev TiCN
 7. Bláhová O., Hasnedl D., Fajkus M, Carbol P.: Vyhodnocování nanoindentačních měření vzorků s velkou drsností povrchu
 8. Pešek L., Zubko P., Vadasová Z., Ambriško L.: Vlastnosti etalónov pre indentačné skúšky a faktory ovplyvňujúce presnosť merania
 9. Vizina M., Bláhová O., Vrtílková V., Weishauptová Z.: Využití nanoindentačních metod pro hodnocení korozních vlastností zirkoniových slitin
 10. Zubko P., Hryha E., Pešek L., Dudrová E., Bláhová, O.: Vlastnosti oceľového prášku merané metodikou inštrumentovanej tvrdosti
 11. Hadraba H., Dlouhý I., Kohout J.: Lokální mechanické vlastnosti svarového spoje perlitické a bainitické kolejnicové oceli
 12. Dorčáková F., Jan V., Špaková J., Dusza J.: Indentačný creep konštrukčnej keramiky

2004 - Košice

List of articles

 1. L. Pešek: Lokálne mechanické vlastnosti z pohľdu experimentálnych metód
 2. M. Vizina, O. Bláhová: Experimentální možnosti přístroje DUH 202 - príklad experimentu
 3. O. Bláhová, M. Vizina: Experimentální možnosti přístroje Nano Indenter XP
 4. R. Čtvrtlík, M. Stranyánek, P. Boháč, L. Jastrabík: Měřicí systém NanoTest 600 a jeho možnosti
 5. V. Buršíková, J. Sobota, J. Buršík, V. Navrátil: Studium mechanických vlastností plazmově deponovaných tenkých vrstev na různých substrátech
 6. M. Stranyánek, R. Čtvrtlík, P. Boháč, L. Jastrabík: Měření nanotvrdosti tenkých uhlíkových vrstev na zařízení NT 600
 7. M. Hagarová, S. Tuleja, P. Kalmár: Mechanické vlastnosti TiN povlakov
 8. F. Lofaj: Creepová degradácia v kvázi-plastickom nitride kremíka pomocou inštrumentovanej indentácie
 9. P. Zimovčák, T. Köves, J. Dusza, L. Pešek, P. Kalmár: Inštrumentovaná tvrdosť keramických multivrstiev
 10. L. Pešek: Štandardizácia v oblasti inštrumentovanej tvrdosti
 11. O. Milkovič, L. Pešek, P. Zubko: Program IPZ na výpočet parametrov DSI podľa normy ISO
 12. O. Bláhová: Aplikace instrumentované tvrdosti na ZČU Plzeň
 13. V. Buršíková, J. Buršík, V. Navrátil: Studium lokálních mechanických vlastností slitin metódou DSI
 14. P. Halaška, M. Maňas: Nehomogenity při vstřikování plastových dílu
 15. P. Zubko, L. Pešek: Mechanické vlastnosti častíc merané technikou DSI
 16. L. Pešek, P. Zubko, O. Bláhová: Hodnotenie laserových zvarov tenkých plechov pomocou inštrumentovanej