Pokyny pre autorov

V priebehu prípravy konferencie sme dohodli, že konferenčné príspevky budú publikované v časopise Chemické listy ako jeho mimoriadne číslo (Special Issue), ktoré výjde na CD médiu. Časopis je karentovaný v Current C v printovej verzii a má impakt faktor = 0,683 (JCR 2007).
Preto prosíme dodržať pokyny pre úpravu článku podľa redakcie časopisu. Príspevok v konečnej úprave prosíme dodať najneskôr pri príchode na konferenciu, ale v prípade Vašej časovej tiesne v súvislosti so zmenou pokynov vieme dohodnúť harmonogram s neskorším odovzdaním konečnej upravenej verzie.

Za prípadné vzniknuté komplikácie sa autorom pripravujúcim článok ospravedlňujeme.

LMV 2008