anton-paar.com zeiss.com mt-m.eu edlin.cz anamet.cz metalco.cz optixs.cz main_sponsors
Main sponsors

GROUP PHOTO
More photos in photo gallery.

Mechanical properties of biological samples
One day workshop

Important dates

extended to May 1, 2019
April 10, 2019
Abstract submission and registration

May 10, 2019
Confirmation of accepted abstracts

June 10, 2019
Early bird registration & payment

September 10, 2019
Full text submission

September 10, 2019
Registration & payment

November 6-8, 2019
Conference


Also sponsored by
Instrukce pro platbu vložného na konferenci LMP 2019 pro účastníky z ČVUT

Účastníci s afiliací ČVUT (tj. s DIČ: CZ 68407700), kteří hradí své vložné z projektů s přiděleným číslem FIS jsou žádáni o použití následujícího postupu.

Převod prostředků proběhne na základě interní faktury mezi příslušnými ekonomickými odděleními fakult.

 1. Vyplňte on-line registrační formulář
 2. Ve formuláři zaškrtněte možnost platby bankovním převodem, ale žádost o převod na ČVUT nepodávejte.
 3. Na adresu lmp@lmp-conference.cz zašlete tyto údaje:
  • Jméno (jména) přihlašovaných účastníků
  • Fakulta, katedra (pracoviště)
  • Částka hrazeného vložného v CZK
  • Zdroj financování - interní číslo projektu (č. FIS)